Ga naar de inhoud

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep betrokken ouders die samen de oudercommissie van Kinderopvang Villa Pip vormen. Hun doel is om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen. De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en andere aspecten van kwaliteit. De oudercommissie zet zich in voor een goede sfeer tussen het personeel, de kinderen en hun ouders.

Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan de oudercommissie richten, als zij denken dat ze daarbij niet bij de leiding terecht kunnen. Zij inventariseren, bemiddelen en kunnen eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelen zij vertrouwelijk en acties ondernemen ze in goed overleg.

U kunt de oudercommissie bereiken via: oudercommissie@villa-pip.nl

'Een tweede thuis dicht bij huis'
KO Villa Pip | Prinses Margrietlaan 3a | 6986 AP Angerlo | Tel. 0313 - 437 854 | KvK nr. 59770929 | info@villa-pip.nl
©2018. Kinderopvang Villa Pip. Alle rechten voorbehouden.
Terug naar de inhoud