Ga naar de inhoud

Onze Visie

'Een tweede thuis dichtbij huis'


Samenvattend heeft Kinderopvang Villa Pip haar doel gericht op het kind, omdat dat onze eerste prioriteit is. De keuzes die in KO Villa Pip worden gemaakt zijn daarom ook in eerste instantie vanuit het kind getoetst. Daarnaast vinden wij de zorgvraag en het contact met de ouders/ verzorgers ook erg van belang omdat het ene niet zonder het andere kan.

Primair
KO Villa Pip stelt zich ten doel, om kinderen een veilig en professioneel onderkomen te bieden tijdens afwezigheid van hun ouders/ verzorgers waarbij het hen aan liefde en warmte niet ontbreekt. Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Wij leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Wij scheppen een klimaat waarbij het kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Liefdevolle aandacht en respect zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend. Wij bieden een omgeving, waarin een kind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen, de natuur en zichzelf. Wij zijn sterk in het aanbieden van een zeer positief opvoedingsklimaat (positief opvoeden) waarbij de pedagogische waarde van Vroegtijdige Voorschoolse Educatie ( VVE ) niet te wensen overlaat.

Secundair
De ouders/ verzorgers in de gelegenheid te stellen om zorgeloos een baan/ studie buitenshuis te kunnen onderhouden. Kwaliteit is doorslaggevend voor de effecten die kinderopvang heeft op de ontwikkeling van kinderen. Ouders moeten er van op aan kunnen dat het goed zit met die kwaliteit. Wij hechten er waarde aan daarvoor in gesprek te blijven met ouders, pedagogisch medewerkers en wetenschappers. Opvoeden doe je samen en daarom vinden we het erg belangrijk om een goede relatie met ouders/ verzorgers te hebben door veel met elkaar te communiceren. Door goede communicatie ontstaat er vertrouwen en kunnen ouders hun gezins- en beroepsleven op verantwoorde wijze combineren.

'Een tweede thuis dicht bij huis'
KO Villa Pip | Prinses Margrietlaan 3a | 6986 AP Angerlo | Tel. 0313 - 437 854 | KvK nr. 59770929 | info@villa-pip.nl
©2018. Kinderopvang Villa Pip. Alle rechten voorbehouden.
Terug naar de inhoud